De Duitse troepen onder het bevel van generaal von Beseler graven zich in om de Nationale vesting Antwerpen te belegeren.

Tijdens de race naar de zee woedde er een hevige strijd tussden de geallieerde en Duitse legers. De havens van het Nauw van Kales moesten kost wat kost in de handen van de Bondgenoten blijven. Kales is tijdens de Eerste Wereldoorlog nooit in handen gevallen van de Duitsers. Tot op het einde van de EWO kwamen de Britse versterkingen en bevoorradingen langs de havens Kales, Duinkerke en Boulogne.

Duitse propagandapostkaart

Tussen 18 september en 15 november 1914 tracht het Franse leger de pas af te snijden aan het Duitse leger om de havens van het Nauw van Kales, enige verbinding tussen Groot Britannië en Frankrijk, te beschermen. Dit maneuver wordt de race naar de zee genoemd. Het Duitse zesde leger van de Kroonprins van Beieren gaat in de tegenaanval en neemt achtereenvolgens de steden Douai en Lens in. Het Franse leger trekt zich terug in het Noorden. De Duitsers beginnen de belegering van de haven van Duinkerke, die van 29 september tot 15 oktober door de Duitse artillerie bestookt wordt.

Dunkerque 14-18

Het Belgisch leger jaagt op Duitse lanciers.

Het Duitse leger nadert steeds de Nationale vesting Antwerpen. De bevolking pakt haar biezen en vlucht langs de wegen. Waar is men in veiligheid?

Duitse soldaten rusten uit in het historisch stadscentrum van Mechelen.

De intrede van de Duitse troepen in Mechelen volgens een Duitse propagandapostkaart.