Andere foto van een zaal voor gewonde geallieerde soldaten (1915).

Het militair hospitaal van Brussel wordt door de Duitsers opgeeist om er Duitse en gealieerde gewonden soldaten te verplegen (1915).

Op 23 Augustus 1914 heeft Japan de kant gekozen van de Bondgenoten en heeft de oorlog verklaart aan Duitsland. In November 1914, heeft hij de Duitse kolonie van Tsingtao ingenomen. In 1915 zendt de Japanse regering twee vrouwelijke dokters en verpleegsters van het Japanse Rode Kruis naar Parijs om er gewonde soldaten te verzorgen.

De Eerste Wereldoorlog duurt pas sinds Augustus 1914 en er zijn reeds meer dan één miljoen soldaten gesneuveld, duizenden gewonden en verminkten, slachtoffers van zwaar geschut en van landmijnen. Om het leven van de verminkten te verlichten heeft de geneeskunde vooruitgang geboekt. Dankzij bewegende prothesen kunnen de geamputeerden een normaal leven leiden, zij kunnen opnieuw stappen en werken. .

Kapitein Alexander Erdmann, gezagvoerder op de Bllücher, Duitse gepantserde kruiser tijdens de zeeslag nabij de Dogger Bank gekelderd, werd zwaar gewond gevangen genomen. Hij overleed aan zijn verwondingen in Edinburg in het Edinburgh Castle Hospital. Hij werd met militaire eerbetoon in het Dewington cemetery begraven.

Belgsiche verpleegsters moeten eveneens Duitse gewonde soldaten verzorgen.

Foto van het Paleis der Academieën te Brussel in 1915, in Duitse hospitaal omgetoverd.