Organisatie van een Soldatenraad in Brussel, 9 november 1918

Gedurende de hele dag van 9 november 1918 werden er onderhandelingen gehouden tussen de afgevaardigden van het generaal-gouvernement en officieren die voorstander waren van de organisatie van een Soldatenraad om zodoende de toestand onder controle te houden. Vrije vergaderingen werden eveneens georganiseerd in een Eisenbahnerheim (rustplaats voor spoorwegbedienden) in de omgeving van het Noordstation, waar waarschijnlijk de uiterst linkse ambtenaar en kunstliefhebber, Karl Einstein, het woord zou gevoerd hebben. Uiteindelijk werden tijdens de nacht van 9 op 10 november 1918 afgevaardigden verkozen om met de gouverneur-generaal te onderhandelen over de vrijlating van politieke gevangenen en over het uitdelen van oorlogswapens aan de soldaten, die zouden aangevallen worden. De gouverneur-generaal heeft een positief antwoord gegeven aan de eerste vraag, maar hij heeft de tweede wens niet kunnen inwilligen. De reden voor zijn weigering zou misschien iets te maken hebben met het gebrek aan wapens, ofwel wou hij niet dat er nog langer soldaten zouden sneuvelen.