Overlijden van Gouverneur - generaal Baron von Bissing 18 april 1917

Baron Moritz von Bissing werd op 30 januari 1844 te Ober Bellmannsdorf (Silesië) geboren. In 1865 vervoegt hij het Pruisische leger en in 1897 wordt hij tot General der Kavallerie gepromoveerd. Van 1901 tot 1907 voert hij het commando over het VII Legerkorps te Münster. Hij neemt zijn ontslag in 1908 en begint een sportieve carrière. In augustus 1914, wordt hij teruggeroepen om het VII Legerkorps te leiden, tot in november 1914.

Na de Eerste slag aan de Ijzer wordt hij op 24 november 1914 benoemd tot Gouverneur - generaal voor België. Door zijn star beleid heeft hij vele Belgische burgers zich in het harnas gejaagd. Hij heeft de doodsvonnis van Edith Cavell getekend. Hij heeft eveneens de arrestatie en de deportatie van de Brusselse schepen voor Openbaar Onderwijs Emile Jacqmain bevolen. Hij heeft de Flamenpolitik van zijn regering ondersteund door de Vlaamse Univerisiteit van Gent (von Bissing universiteit) te openen en de bestuurlijke verdeling van België vanaf 21 maart 1917 in gang te zetten.

Hij overlijdt op 18 april 1917, op het Domein Drie Fonteinen (Vilvoorde), waar hij meestal verbleef. Zijn stoffelijk overschot werd in het Brussels Muziekconservatorium tentoongesteld tot zijn overdracht naar Berlijn, waar hij op het Invalidenfriedhof begraven werd. Zijn graf is inmiddels geruimd.