Een Duits officier toont zijn kind aan de camera

Een Duits officier, die waarschijnlijk op het Kommandantur werkt, toont zijn kind aan de camera in het park van Brussel. Hij wordt begeleid door drie MP's en een kinderjuf. Hij heeft een koets te zijner beschikking.